Reference

POMORSTVO I BRODOGRADNJA

 

 • 1991.g.m/rb NEKTON
  • motorna ribarica dužine 26m čelične gradnje – naručitelj “Overland Trend” - Hvar
  • komplet el.projekt, el.radovi,el.rasklop i oprema.
  • Projektant Petar Trumbić d.i.e.
 • 1992.g.m/rb OLIVA 
  • motorna ribarica dužine 31m čelične gradnje “Jadransko poduzeće -Rijeka
  • komplet el. projekt, el.radovi i el.rasklop rekonstrukcije strojarnice
  • Projektant Petar Trumbić d.i.e.
 • 1993.g.m/rb ROT 
  • motorna ribarica dužine 27m čelične gradnje - vlastita ribarica
  • komplet el.projekt, el.radovi, el.rasklop i oprema u suradnji sa “Bodoremont” Vranjic
  • Projektant Petar Trumbić d.i.e.
 • 1993.g.m/t ZADAR 
  • 45000 BRT tanker-naručitelj-Tankerska plovidba Zadar
  • el.projekt izmjene parnog turbo generatora sa diesel generatorom u suradnji sa GLOBMAR d.o.o.Split i V.Lenac Rijeka
  • Projektant Petar Trumbić d.i.e.
 • 1994.g.m/b SUPER TRAMP 35000BRT rasuti teret
  • naručitelj MEDITERANSKA PLOVIDBA - Korčula
  • izmjena rasklopa za dizalice tereta snage 3x90KW
  • Projektant Petar Trumbić d.i.e.
 • 1995.g. m/b NAUTIKA 64
  • motorni brod za prevoz plina- KONČAR d.d. odjel pomorstvo Rijeka
  • komplet el. projekt, el.radovi i el.rasklop i oprema
  • Projektant Petar Trumbić d.i.e.
 • 1997.g.m/b LIPI ŠKOJI
  • motorni putnički brod-ARCOBALENO turs d.o.o.
  • komplet el. projekt, el.radovi i el.rasklop i oprema
  • Projektant Petar Trumbić d.i.e. B.Rodić i.e.
 • 1995.g.m/b JADRAN
  • motorna predsjednička jahta -KONČAR d.d. Rijeka
  • glavna rasklopna ploča
 • 1992-1994.g. NOV372/373
  • putnički brodovi – BRODOSPLIT d.d. Split
  • kooperant VIII paluba ugovor ključ u ruke
 • 1996-1999.g. NOV400/406 PULT TERETA
  • KONČAR d.d. Rijeka
 • 2001-2006.g. NOV435/438 UPUTNIK 1,2MW
  • KONČAR d.d.Rijeka
 • 2005/2006.g. NOV452/453  motorni brod za prevoz cisterni
  • KONČAR d.d. Rijeka
  • komplet el. projektna radionička dokumentacija i el.radovi
  • projektant Petar Trumbić d.i.e.
 • 2001-2008.g. NOV---------- PULT TERETA
  • KONČAR d.d. Rijeka
 • 2009. Ronilačka brodica “DUBINA” d.o.o
  • komplet el. projektna dokumentacija i  el.radovi
  • projektant Petar Trumbić d.i.e.
 • 2010/15. GLAVNA I POMOĆNA RASKLOPNA PLOČA MSB-ESB POB24 GREBEN VELA LUKA
  • KONČAR-KET-d.d.   ZAGREB
  • projektant radioničke dokumentacije Petar Trumbić d.i.e.
 • 2013/2014. Pultevi upravljanja navigacije I strojarnice za NOV473/474 JUMBO BIS – Split
  • KONČAR-KET-d.d.   ZAGREB
  • projektant radioničke dokumentacije Petar Trumbić d.i.e.
 • 2015. Pultevi upravljanja navigacije za brod betonara NOV482 PLOV PUT BIS – Split
  • KONČAR-KET-d.d.   ZAGREB
  • projektant radioničke dokumentacije Petar Trumbić d.i.e.
 • 2015. GLAVNA I POMOĆNA RASKLOPNA PLOČA MSB- ESB POB24 GREBEN VELA LUKA
  • KONČAR-KET-d.d.   ZAGREB
  • projektant radioničke dokumentacije Petar Trumbić d.i.e.
 • 2016. GLAVNA I POMOĆNA RASKLOPNA PLOČA MSB- ESB NOV722 TREĆI MAJ RIJEKA
  • KONČAR-KET-d.d.   ZAGREB
  • projektant radioničke dokumentacije Petar Trumbić d.i.e.

 

GRAĐEVINARSTVO I INDUSTRIJA

PROJEKTIRANJE, IZRADA ELEKTRORASKLOPA
I IZVOĐENJE ELEKTROINSTALACIJA

 • 1994/97.g. Stambeno naselje PAZDIGRAD NIZ O-2-4
  • 200 stanova cca. 15000 m2
  • naručitelj: DAL KONING D.O.O. Split
  • projektant Darko Milićić d.i.e
 • 1997-2000.g. Stambeno naselje PAZDIGRAD A-I
  • 278 stanova cca. 18000 m2
  • naručitelj: DAL KONING D.O.O. Split
 • 2000.g. Montaža el.rasklopa i rasvjete tunela Split-Klis
  • 1200m ukupna dužina tunela
  • naručitelj: HEP- Elektrodalmacija Split
 • 2001.g. Robna kuća SAVO Morpurgova poljana
  • trgovački centar cca. 1600 m2
  • naručitelj: SAFIR D.O.O. Split
  • projektant Darko Miličić d.i.e
 • 2001.g. NN rasklopna ploća 2x1 MW
  • Mljekara Sapit-Posušje
  • ELMAP d.o.Split
 • 2001.g. Poslovno/Stambena zgrada BELVEDERE
  • 72 stanova cca. 16000 m2
  • naručitelj: DAL KONING D.O.O. Split
  • 66 pp
  • projektant Darko Milićić d.i.e
 • 2003.g. Turistički apartmani RADOŠEVAC
  • 98 apartmana cca. 15000 m2
  • projektant Darko Miličić d.i.e
  • Hotel “MORE" cca. 450 m2
 • 2003.g. Robna kuća PRIMA GRAD
  • trgovački centar cca. 7000 m2
  • projektant Darko Miličić d.i.e
 • 2004.g. Turistički apartmani TRSTENIK 21
  • 74 apartmana cca 7000 m2
  • projektant Petar Trumbić d.i.e.
 • 2004.g. HOTEL Slavija el.radovi rekonstrukcije
  • 15 smještajnih jedinica recepcija, holl
 • 2005.g. Poslovno/Stamb. zgrada ŽNJANSKI BLIZANCI
  • 236 stanova cca. 24000 m2
  • garažno-parkirni prostor
  • 396 mjesta cca. 12000 m2
  • Trafostanica TS  žnjan 11 1MW
  • Trafostanica TS  žnjan 04 1MW
  • projektant Darko Milićić d.i.e
 • 2006.g. Poslovno/Stamb. zgrada BRODARICA
  • 384 stanova cca. 30000 m2
  • garažno-parkirni prostor
  • 700 mjesta cca. 27000 m2
  • Poslovni prostori cca. 13500 m2
  • Ukupno površina cca. 80000m2
  • Trafostanica TS  Solinska nova 1MW
  • Trafostanica TS  Brodarica 1 1MW
  • Trafostanica TS  Brodarica 2 1MW
  • projektant Darko Milićić d.i.e
 • 2007.g. Poslovno/Stambena zgrada M7-4
  • 78 stanova cca. 9000 m2
  • naručitelj: ELANIJA D.O.O. Split
 • 2007.g. HOTEL ATRIUM prvi hotel sa 5 *
  • naručitelj: DAL KONING D.O.O. Split
  • 101 smještajnih jedinica, recepcija, holl
  • projektiranje i elektro radovi
  • Restoran i wellness prostorije
  • projektant Petar Trumbić d.i.e.
 • 2007.g. OTP banka d.d. Zagreb
  • naručitelj: GIROLA D.O.O. Zagreb
  • poslovne prostorije u Dubrovniku
  • elektro radovi instalacije i opremanja 1500 m2
 • 2008.g. HYPO banka d.d.  Zagreb
  • poslovne prostorije u Splitu
  • elektro radovi instalacije i opremanja 3500 m2
  • naručitelj: DAL KONING D.O.O. Zagreb
 • 2008.g. Poslovno/Stambena zgrada M7-3
  • 30 stanova
  • naručitelj:ELANIJA D.O.O. Split
 • 2009/10.g. Poslovno/Stambena zgrada M9
  • 178 stanova cca. 30000 m2
  • naručitelj:ELANIJA D.O.O. Split
  • projektant Petar Trumbić d.i.e.
 • 2010.g. HOSTEL Goli&Bosi
  • cca. 150 ležaja 1200m2
  • naručitelj:SAFIR D.O.O. Split
  • projektant Petar Trumbić d.i.e.
 • 2010.g. HOTEL ATRIM Anex
  • Wellness, kongres, kuhinja, restoran 2500m2
  • naručitelj:SAFIR D.O.O. Split
  • projektant Petar Trumbić d.i.e.
 • 2010/11.g. Poslovno/Stambena zgrada M7-5B
  • 25 stanova cca. 2500 m2
  • naručitelj: ELANIJA D.O.O. Split
 • 2010. SREDNJA KUHARSKA ŠKOLA „OLIVA ALLERGI“
  • naručitelj: ELANIJA D.O.O. Split
 • 2010/11. Poslovno/Stambena zgrada P-17
  • 112 stanova cca. 22.000 m2
  • naručitelj: ELANIJA D.O.O. Split
 • 2011. Casino Platinum u poslovnom stambenom objektu Brodarica –Split
  • cca. 1000m2
  • naručitelj: Blue Sky d.o.o. Rijeka
 • 2012. Rekonstrukcija Hotel SLAVIJE- SPLIT
  • naručitelj: ERCON&Co  d.o.o. Split
 • 2012/2013/2014. stambeno naselje KILA - Split
  • cca. 800 stanova cca. 100000 m2
  • naručitelj:ELANIJA D.O.O. Split
  • projektant Petar Trumbić d.i.e.
 • 2012/2013. Poslovno/Stambena zgrada M1-1
  • ukupno 151 stan i pp
  • naručitelj: ELANIJA D.O.O. Split
 • 2013/2014.  stambeno-poslovna građevina “DRAŽANAC” Split
  • cca. 35 stanova i pp
  • naručitelj: VILA DRAŽANAC D.O.O. Split
  • projektant Petar Trumbić d.i.e.
 • 2015. REKONSTRUKCIJA UNIŠTENOG U POŽARU ELEKTRO RASKLOPA ZA GRAND HOTEL OREBIĆ 4*
  • cca. 200 soba
  • projektant izvedbene dokumentacije Petar Trumbić d.i.e.
 • 2012-2019. niz LUKSUZNIH VILA I KUĆA ZA ODMOR
  • naručitelj: ABIS SAVJETOVANJE d.o.o. Split
  • projektant Petar Trumbić d.i.e.
 • 2016/17.g. Stambene zgrade GČ8;GČ18 I GČ34
  • cca. 50 stanova cca 4000 m2
  • naručitelj: DAL KONING D.O.O. Split
  • projektant Petar Trumbić d.i.e.
 • 2017.g. Poslovna građevina DOM ZDRAVLJA
  • cca. 400 m2
  • naručitelj: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
  • projektant i nadzor Petar Trumbić d.i.e.
 • 2017/19.g. HOTEL AMFORA hotel sa 4 *
  • trafostanica TS  ŽNJAN 24 1MW 15000m2
  • Restoran, Kongres sala, Wellness prostorije
  • naručitelj: PLAVI SAFIR D.O.O. ZAGREB 207 smještajnih jedinica, recepcija, holl
  • projektant Petar Trumbić d.i.e.
 • 2018/19.g. Stambene zgrade GČ72, GČ25
  • cca. 100 stanova cca 8000 m2
  • naručitelj: DAL KONING D.O.O. Split
  • projektant Petar Trumbić d.i.e.

 

Ukupno do danas 257 elektrotehničkih projekata i izvedbe el.instalacija za više tisuća stanova, poslovnih prostora, vila, hotela i drugih građevina na više od 400.000 m2 prostora.